Hore

Blog

Dedičské nároky pozostalého manžela poručiteľa.

Odmietnutie dedičstva

Predkupné právo.

Vrátenie daru.

Právo na vydanie dedičstva.

Spätvzatie návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Vznik vecných bremien podľa slovenského práva

Započítanie v dedičskom práve

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.