10+

rokov na trhu

100+

zastupovaných sporov

300+

spokojných klientov

2

generácie právnikov

Naše služby

Obchodné právo a právo obchodných spoločností
Pracovné právo
Právo nehnuteľnosti
Medicínske právo
Rodinné právo
Dedičské právo a cezhraničné dedenie

Referencie

Už vyše dekády poskytujeme našim klientom riešenia právnych otázok v oblasti slovenského práva. S dôverou sa na nás obracajú zahraničné obchodné spoločnosti, lokálni podnikatelia, ako aj privátni klienti.

Náš tím

Mgr. Margaréta Vydrová – partnerka

„Rada prinášam jasnosť do zdanlivo komplikovaných situácií a nachádzam riešenia tam, kde ich klienti už sami nevedia nájsť. Nech pracujem s klientom na akomkoľvek prípade, vždy hľadám také postupy, v rámci ktorých sa efektívne skĺbia predstavy klienta, jeho najlepší právny záujem a limity platnej legislatívy. V našej kancelárii prepájam zaužívané procesy s novými prístupmi a snažím sa v nej tak vytvárať priestor, v ktorom môžeme napredovať nielen my, ale aj naši klienti.“

Viac informácií
JUDr. Jana Markechová – zakladateľka a partnerka

„Počas mojej dlhoročnej praxe v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách som vždy túžila vybudovať vlastnú rodinnú právnickú firmu a začať tak ako prvá generácia s tradíciou rodinného podnikania. Tento sen sa mi splnil v roku 2013, keď do kancelárie, ktorú som založila, vstúpili obidve moje dcéry. Som presvedčená, že tento prvok rodinného prepojenia zabezpečuje našim klientom najvyšší možný stupeň dôvernosti, diskrétnosti, flexibility a pracovnej stability.“

Viac informácií
Mgr. Magdaléna Pipišková – partnerka

„Okrem profesionality a poskytovania kvalitného poradenstva je mojim cieľom, aby naši klienti cítili, že za nimi stojíme, sme tu pre nich a zastupujeme ich najlepšie záujmy. Pri mojej práci preto vždy dbám na korektný a ľudský prístup a snažím sa s klientami vytvárať vzťahy založené na dôvere a rešpekte. Teší ma, že vďaka mojej práci môžem pomôcť reálnym ľudom s ich reálnymi problémami a priniesť tak pozitívnu zmenu, či už do súkromných životov jednotlivcov alebo do fungovania a nastavenia vzťahov v podnikateľských subjektoch.“

Viac informácií

PROFESIONALITA, FLEXIBILITA A RODINNÁ TRADÍCIA

Najnovšie články

Prečítajte si náš blog, v ktorom pravidelne informujeme o právnych novinkách a zaujímavostiach z právneho prostredia.

Spätvzatie návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Je Vaše manželstvo právoplatne rozvedené a konečne môžete pristúpiť k rozdeleniu Vášho spoločného majetku? Ak patríte k tým šťastnejším a viete sa so svojim bývalým manželom/manželkou vzájomne rozumne dohodnúť a na tomto základe ste schopní uzatvoriť dohodu o vyporiadaní Vášho bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej len „BSM“), nemusíte obsahu tohto článku venovať žiadnu pozornosť. Ak však patríte do tej druhej, menej šťastnej skupiny a žiadna takáto dohoda […]

Vznik vecných bremien podľa slovenského práva

V zmysle ustanovenia 151 o Občianskeho  zákonníka (ďalej len „OZ“) platí, že vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu v spojení s výsledkami konania o dedičstve, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona. Právo zodpovedajúce vecnému bremenu okrem toho možno nadobudnúť tiež výkonom práva, tzv. vydržaním. Na nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecným bremenám je pritom potrebný vklad do katastra nehnuteľností. Vecné bremená patria […]

Započítanie v dedičskom práve

I keď väčšina z nás, ktorí máme viacerých potomkov, sa snažíme vyhnúť predovšetkým tomu, aby niektoré z detí bolo na úkor druhého súrodenca majetkovo uprednostnené, stane sa, že ani pri najlepšej vôli nie je možné rozdeliť počas života poručiteľa jeho  majetok úplne spravodlivo. Prípadný vzniknutý pocit nespravodlivosti sa potom musí u ukrivdeného dediča v mnohých prípadoch riešiť až v dedičskom konaní. V akých prípadoch a či vôbec prichádza do úvahy pre dotknutého dediča […]

VÝPOVEDNÁ DOBA V PRACOVNOM PRÁVE

V zmysle Zákonníka práce môže dať zamestnanec zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Naopak, zamestnávateľ môže pracovný pomer so zamestnancom ukončiť výpoveďou len z dôvodov výslovne uvedených v Zákonníku práce. Dôvod výpovede je potrebné vo výpovedi skutkovo vymedziť tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným dôvodom, pričom dôvod výpovede nie je možné dodatočne meniť. Zákonník práce zároveň vyžaduje, aby bola […]