10+

rokov na trhu

100+

zastupovaných sporov

300+

spokojných klientov

2

generácie právnikov

Naše služby

Obchodné právo a právo obchodných spoločností
Pracovné právo
Právo nehnuteľnosti
Medicínske právo
Rodinné právo
Dedičské právo a cezhraničné dedenie

Mohli ste nás vidieť

V RTVS sme sa zhovárali na tému cezhraničného dedenia
Pozrieť video

Referencie

Už vyše dekády poskytujeme našim klientom riešenia právnych otázok v oblasti slovenského práva. S dôverou sa na nás obracajú zahraničné obchodné spoločnosti, lokálni podnikatelia, ako aj privátni klienti.

Náš tím

Mgr. Margaréta Vydrová – partnerka

„Rada prinášam jasnosť do zdanlivo komplikovaných situácií a nachádzam riešenia tam, kde ich klienti už sami nevedia nájsť. Nech pracujem s klientom na akomkoľvek prípade, vždy hľadám také postupy, v rámci ktorých sa efektívne skĺbia predstavy klienta, jeho najlepší právny záujem a limity platnej legislatívy. V našej kancelárii prepájam zaužívané procesy s novými prístupmi a snažím sa v nej tak vytvárať priestor, v ktorom môžeme napredovať nielen my, ale aj naši klienti.“

Viac informácií
JUDr. Jana Markechová – zakladateľka a partnerka

„Počas mojej dlhoročnej praxe v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách som vždy túžila vybudovať vlastnú rodinnú právnickú firmu a začať tak ako prvá generácia s tradíciou rodinného podnikania. Tento sen sa mi splnil v roku 2013, keď do kancelárie, ktorú som založila, vstúpili obidve moje dcéry. Som presvedčená, že tento prvok rodinného prepojenia zabezpečuje našim klientom najvyšší možný stupeň dôvernosti, diskrétnosti, flexibility a pracovnej stability.“

Viac informácií
Mgr. Magdaléna Pipišková – partnerka

„Okrem profesionality a poskytovania kvalitného poradenstva je mojim cieľom, aby naši klienti cítili, že za nimi stojíme, sme tu pre nich a zastupujeme ich najlepšie záujmy. Pri mojej práci preto vždy dbám na korektný a ľudský prístup a snažím sa s klientami vytvárať vzťahy založené na dôvere a rešpekte. Teší ma, že vďaka mojej práci môžem pomôcť reálnym ľudom s ich reálnymi problémami a priniesť tak pozitívnu zmenu, či už do súkromných životov jednotlivcov alebo do fungovania a nastavenia vzťahov v podnikateľských subjektoch.“

Viac informácií

PROFESIONALITA, FLEXIBILITA A RODINNÁ TRADÍCIA

Najnovšie články

Prečítajte si náš blog, v ktorom pravidelne informujeme o právnych novinkách a zaujímavostiach z právneho prostredia.

Dedičské nároky pozostalého manžela poručiteľa.

Dedičské nároky pozostalého manžela poručiteľa sú upravené v príslušných ustanoveniach Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“), a to  v jeho siedmej časti, v ktorej je uzákonené dedenie. Pozostalý manžel, ako poručiteľova citovo blízka osoba má medzi zákonnými dedičmi osobitné postavenie a dedí v prvej dedičskej skupine. Súčasne je potrebné vziať do úvahy, že pozostalý manžel poručiteľa sa za trvania manželstva spoločne s poručiteľom podieľal na tvorbe spoločného majetkového spoločenstva […]

Odmietnutie dedičstva

Otázka možnosti odmietnutia dedičstva je upravená v ustanoveniach § 463 -468 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“). V prípade, ak dedič o dedičstvo, ktoré sa nadobúda smrťou poručiteľa nemá záujem, OZ pripúšťa možnosť odmietnuť takéto dedičstvo, pričom je potrebné, aby zo strany dediča bola dodržaná predpísaná forma a lehota, tak ako je stanovená v OZ. Odmietnutie dedičstva je potrebné rozumieť ako jednostranný právny úkon, […]

Právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Na webovej stránke retronoviny.sk sme publikovali článok o poskytnutí zdravotnej starostlivosti z právneho hľadiska.

Problémy s dedičstvom a ako ich riešiť

Na webovej stránke vivasenior.sk sme publikovali článok o problémoch pri dedení.