Hore

O nás

Sme tu s Vami už viac ako desať rokov

Sme stabilná advokátska kancelária s dlhoročnými skúsenosťami s poskytovaním právnych služieb v oblasti slovenského práva. Krédom našej práce je poskytovať našim klientom právne služby na vysokej profesionálnej úrovni a zároveň flexibilnezodpovedne a spoľahlivo. Každému klientovi zaručujeme individuálny prístup a zohľadnenie a presadenie jeho požiadaviek, a to pri zachovaní najvyššieho stupňa dôvernosti a diskrétnosti.

Sme členmi medzinárodných networkov združujúcich advokátov a daňových poradcov

Naša advokátska kancelária bola založená v roku 2006 jednou z jej partneriek – JUDr. Janou Markechovou, ktorá pred založením kancelárie pôsobila ako advokátka vo viacerých významných a popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách.

V roku 2020 sa partnerkami kancelárie stali Margaréta Vydrová a Magdaléna Pipišková, ktoré pokračujú už ako druhá generácia s tradíciou rodinného podnikania v oblasti právnych služieb.

Skúsenosti získané prácou v medzinárodnom právnom prostredí a ich skĺbenie s hlbokým poznaním domáceho právneho prostredia a trhu tvorili základ pri budovaní našej kancelárie ako autonómnej a nezávislej lokálnej právnickej firmy. Od začiatku nášho fungovania neustále napredujeme a dokážeme sa flexibilne adaptovať na akékoľvek legislatívne zmeny ako aj zmeny súvisiace s vývojom trhu. V každej fáze spolupráce s klientom pritom sledujeme náš základný cieľ, ktorým je zabezpečenie prvotriednej starostlivosti o klienta, ktorá mu následne poskytne základ pre úspešnú realizáciu jeho vlastných cieľov a vízií. 

Všetci právnici našej kancelárie disponujú vysoko odbornými znalosti slovenského právneho poriadku a sú popri svojej rodnej reči schopní komunikovať a poskytovať právne poradenstvo plynule v nemeckom a anglickom jazyku.

Zároveň veľmi úzko spolupracujeme aj s ďalšími externými špecialistami (notármi, exekútormi, daňovými poradcami, prekladateľmi a tlmočníkmi) ako aj s inými slovenskými advokátskymi kanceláriami a právnikmi úzko sa špecializujúcimi na jednotlivé právne odvetia. Preto vieme našim klientom poskytnúť komplexné služby, ktoré zohľadňujú širší kontext a najrôznejšie aspekty ich požiadaviek.

Naša kancelária spolupracuje s viacerými významnými zahraničnými kanceláriami a je tiež členom medzinárodného združenia DVEV, Deutsch-Nordische Juristenvereinigung a JURAFORUM. Vďaka tejto kooperácii dokážeme spolupracovať s právnikmi a inými odborníkmi z rôznych krajín sveta a sprostredkovať pre našich klientov zabezpečenie právneho servisu aj v zahraničí.

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.