Hore

Referencie

Dlhoročné skúsenosti s poskytovaním právnych služieb

Naša advokátska kancelária poskytovala profesionálne právne poradenstvo širokému spektru domácich ako aj zahraničných klientov, od lokálnych podnikateľov až po nadnárodné koncerny, ktorí na území Slovenskej republiky podnikajú v rozličných odvetviach hospodárstva, priemyslu, bankovníctva a finančníctva, reklamy a marketingu, obchodu, ale aj poľnohospodárstva a služieb.

Popri našej korporátnej klientele sme asistovali aj veľkému množstvu domácich a zahraničných privátnych klientov. Privátnym klientom sme poskytli právne riešenia šité na mieru, ktoré im pomohli pri riešení ich osobných záležitostí v oblasti dedenia, v manželských a rodinných veciach ako aj v oblasti práv k nehnuteľnostiam. Okrem toho sme klientov zastupovali aj v mnohých súdnych konaniach, v ktorých sme im pomohli úspešne vymôcť ich oprávnené nároky, vrátane nárokov plynúcich z poškodenia zdravia pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

PRACUJEME ODBORNE, SPOĽAHLIVO A S NASADENÍM

Základným cieľom pri našej práci je poskytnúť klientom komplexný a kvalitný právny servis. Absolútnu prioritu kladieme na odbornosť, efektívnosť a vzájomnú dôveru medzi nami a klientom.

Naši klienti

Vzhľadom na to to, že advokátske predpisy nám neumožňujú referovať všetky naše zastúpenia, uvádzame nižšie len niektorých z množstva našich klientov.

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.