Hore

Blog

Dedičské nároky pozostalého manžela poručiteľa.

Odmietnutie dedičstva

Právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Problémy s dedičstvom a ako ich riešiť

Právnik radí ako riešiť otázky s novoobjaveným majetkom

Nové pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničného dedenia

Predkupné právo.

Vrátenie daru.

Právo na vydanie dedičstva.

Spätvzatie návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.