Hore

Blog

Odmietnutie dedičstva

Právo na poskytnutie zdravotnej starostlivosti

Problémy s dedičstvom a ako ich riešiť

Právnik radí ako riešiť otázky s novoobjaveným majetkom

Nové pravidlá EÚ týkajúce sa cezhraničného dedenia

Predkupné právo.

Vrátenie daru.

Právo na vydanie dedičstva.

Spätvzatie návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Vznik vecných bremien podľa slovenského práva

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.