Hlavnou špecializáciou Magdalény je pracovné právo, korporátne právo a právo nehnuteľností.

Je expertkou na posudzovanie akýchkoľvek pracovnoprávnych otázok, vrátane otázok súvisiacich s kontrolou praxe zamestnávateľov vykonávanej príslušnými kontrolnými orgánmi. Okrem všeobecnej pracovnoprávnej agendy a prípravy komplexnej pracovnoprávnej dokumentácie pre podnikateľov sa venuje aj špecifickým otázkam súvisiacim s kolektívnymi pracovnoprávnymi vzťahmi.

Rozsiahle skúsenosti má taktiež v oblasti litigácie a mimosúdnych negociácií. Okrem toho sa tiež podieľala na viacerých úspešných transakciách korporátneho charakteru našich klientov pôsobiacich v rôznych odvetviach vrátane strojárskeho, automobilového a chemického priemyslu.

Magdaléna má bohaté skúsenosti aj v oblasti vymáhania cudzích exekučných titulov na Slovensku, pričom v tejto oblasti poskytuje na pravidelnej báze poradenstvo a svoju expertízu viacerým zahraničným podnikateľom ako aj štátnym inštitúciám EÚ krajín.  

V rámci svojho pôsobenia sa pravidelne zúčastňuje aj na prípadoch týkajúcich sa náhrady škody a nemajetkovej ujmy z dôvodu nesprávneho (non lege artis) poskytnutia zdravotnej starostlivosti, v ktorých zastupuje poškodené strany tak v súdnom konaní ako aj v rámci mimosúdnych rokovaní.

Okrem profesionality a poskytovania kvalitného poradenstva je mojim cieľom, aby naši klienti cítili, že za nimi stojíme, sme tu pre nich a zastupujeme ich najlepšie záujmy. Pri mojej práci preto vždy dbám na korektný a ľudský prístup a snažím sa s klientami vytvárať vzťahy založené na dôvere a rešpekte. Teší ma, že vďaka mojej práci môžem pomôcť reálnym ľudom s ich reálnymi problémami a priniesť tak pozitívnu zmenu, či už do súkromných životov jednotlivcov alebo do fungovania a nastavenia vzťahov v podnikateľských subjektoch.

Klienti oceňujú jej ľudský prístup, spoľahlivosť a schopnosť poskytovať komplexné poradenstvo a prepájať jednotlivé oblasti práva.

Partnerkou kancelárie sa stala v roku 2020.

Vzdelanie:

Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva
Univerzita v Turku (Fínsko), Fakulta práva

Jazyky:

anglický jazyk, nemecký jazyk

Členstvo:

Slovenská advokátska komora

Hlavná špecializácia:

pracovné právo, právo obchodných spoločností, sporová agenda, právo nehnuteľnosti