Jana je zakladateľkou a partnerkou našej advokátskej kancelárie. Od roku 1994 do roku 1997 pracovala v poprednej advokátskej kancelárii DLA Piper Weiss-Tessbach a viac ako 9 rokov pracovala v renomovanej medzinárodnej právnickej firme FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER. Počas obdobia svojho pôsobenia v uvedených medzinárodných právnických firmách sa aktívne podieľala na významných projektoch v súvislosti s privatizáciou strategických a monopolných podnikov ako aj v súvislosti s transakciami reštrukturalizačného a korporátneho charakteru mnohých zahraničných investorov na Slovensku.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry sa stala expertkou na rôzne odvetvia práva zahŕňajúc predovšetkým obchodné právo a právo obchodných spoločností, ako aj právo nehnuteľností.

V našej kancelárii poskytuje právny servis najmä našim nemecky hovoriacim klientom, a to pri najrôznejších typoch ich právnych problémov v oblasti obchodného, občianskeho a rodinného práva.

Počas mojej dlhoročnej praxe v popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách som vždy túžila vybudovať vlastnú rodinnú právnickú firmu a začať tak ako prvá generácia s tradíciou rodinného podnikania. Tento sen sa mi splnil v roku 2013, keď do kancelárie, ktorú som založila, vstúpili obidve moje dcéry. Som presvedčená, že tento prvok rodinného prepojenia zabezpečuje našim klientom najvyšší možný stupeň dôvernosti, diskrétnosti, flexibility a pracovnej stability.

V súčasnosti sa špecializuje tiež na oblasť cezhraničného dedičského práva, v rámci ktorého poskytuje poradenstvo najmä zahraničným klientom v komplikovaných dedičských konaniach.

Je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií, článkov a štúdií z oblasti pracovného, mediálneho a protimonopolného práva a pravidelne zverejňuje články na právnom fóre anwalt.de, v ktorých objasňuje špecifiká slovenského právneho prostredia pre nemecky hovoriacu klientelu.   

V roku 2018 zastávala funkciu prezidentky Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory a predtým bola jej dlhoročnou viceprezidentkou.

V období od 1.10.2022 do 31.12.2023 zastávala pozíciu prezidentky občianskeho združenia SOROPTIMIST INTERNATIONAL Club Bratislava, najväčšej ženskej celosvetovej organizácie dobrovoľníckej služby. 

Publikačná činnosť:

  • Pracovné právo v Európe, Vydavateľstvo Dr. Otto Schmidt Köln
  • Spracovávanie príspevkov pre odborný časopis IRIS- (Inštitút pre Európske mediálne právo EMR) k aktuálnemu stavu vývoja v oblasti audiovizuálnych médií
  • Participácia a vypracovanie štúdie „Definície mediálneho trhu – komparatívna právna analýza“ pre Európsku komisiu
  • Participácia a vypracovanie štúdie „Povolanie a právo na vzdelanie, Výkon advokátskeho povolania v budúcich krajinách EU“
  • Pracovné právo v Európe, 3. vydanie (2011), Vydavateľstvo Dr. Otto Schmidt Köln

 

Vzdelanie:

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Jazyky:

nemecký jazyk, anglický jazyk

Členstvo:

Slovenská advokátska komora

Hlavná špecializácia:

cezhraničné dedenie, občianske a rodinné právo, právo nehnuteľností