Hore

Blog

Predkupné právo.

Vrátenie daru.

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v dedičskom konaní

OBČIANSKE PRÁVO: Vyporiadanie BSM alebo posledná bodka za spolužitím manželov

NEHNUTEĽNOSTI: Nesprávny zápis v katastri nehnuteľností

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Informácie ohľadom darovania majetku

NEHNUTEĽNOSTI: Riziká spojené s nadobúdaním nehnuteľnosti alebo kto je pripravený, nie je prekvapený

OBČIANSKE PRÁVO: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Právne následky smrti prevodcu (predávajúceho, darcu) na vkladové konanie v katastri nehnuteľnosti v svetle súdnych rozhodnutí

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.