Hore

Blog

OBCHODNÉ PRÁVO: Zákaz reťazenia jednoosobových spoločností (alebo na čo nezabudnúť pri zakladaní s.r.o.)

OBCHODNÉ PRÁVO: Novela Obchodného zákonníka

OBCHODNÉ PRÁVO: MÁTE V PLÁNE UKONČIŤ ČINNOSŤ VAŠEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU?  STIHNITE TO EŠTE PRED OKTÓBROM 2020.

Novela protischránkového zákona

Legislatívne zmeny Exekučného poriadku – zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

Povinná registrácia konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri

Zmena legislatívy v oblasti AML

Novela zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Nový zákon o upomínacom konaní

Jednoduchá spoločnosť na akcie

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.