Hore

Blog

VÝPOVEDNÁ DOBA V PRACOVNOM PRÁVE

PRACOVNÉ PRÁVO: Domácka práca, telepráca alebo príležitostný home office?

COVID-19: Celoplošné testovanie – nové povinnosti zamestnávateľov

COVID-19: OCHRANA PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

COVID-19: PRVÁ POMOC PRE ZAMESTNANCOV A PODNIKATEĽOV (COVID-19)

COVID-19: NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A INÉ LEGISLATÍVNE ZMENY

Legislatívne zmeny zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce

Novela zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Povinnosť zamestnávateľa  zriadiť pracovnú zdravotnú službu

Povinnosť zamestnávateľa zriadiť vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.