Hore

Blog

Dedičské nároky pozostalého manžela poručiteľa.

Odmietnutie dedičstva

Právo na vydanie dedičstva.

Notársky závet a jeho riziká

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v dedičskom konaní

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Dedenie zo závetu

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Informácie ohľadom darovania majetku

DEDIČSKÉ PRÁVO: Dodatočné dedičské konanie ohľadom novo objaveného majetku

DEDIČSKÉ PRÁVO: Posudzovanie platnosti závetu

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Právne následky smrti prevodcu (predávajúceho, darcu) na vkladové konanie v katastri nehnuteľnosti v svetle súdnych rozhodnutí

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.