Na základe uznesenia vlády SR č. 693/2020 zo dňa 28.10.2020 (zverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 298/2020 Z.z.) bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, a to v období od 2.11.2020 do 8.11.2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa.[1]

Z uvedeného zákazu sú stanovené výnimky, v prípade splnenia ktorých sa daný zákaz na dotknuté osoby nevzťahuje; ide najmä preukázanie potvrdenia o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 (RT-PCR testu alebo antigénového testu vykonaného v rámci celoplošného testovania na území Slovenska).

Vzhľadom na pochybnosti o ústavnosti vyššie uvedeného zásahu do súkromia osôb spočívajúceho v povinnosti preukazovať sa pri vstupe do budov negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 (ktoré zarezonovali aj v laickej verejnosti a médiách) bola zo strany verejnej ochrankyne práv vykonaná právna analýza predmetných povinností.

Vo svojej analýze dospela ombudsmanka k záveru, že „podmienením vstupu do zariadení preukázaním sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nedochádza k protiústavnému zásahu do práva na súkromie“.

Predmetná analýza je dostupná aj na oficiálnej webovej stránke ombudsmanky (pozri tento odkaz: https://www.vop.gov.sk/files/Stanovisko_VOP_k_preukazovaniu_sa_certifikatom.pdf).

V tejto súvislosti si dovoľujeme poukázať aj na ďalšiu zaujímavú právnu analýzu vypracovanú v súvislosti so zavedením zákazu vychádzania po vykonaní celoplošného testovania na území Slovenska. Ide o analýzu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (ďalej len „UK“) zo dňa 31.10.2020 vypracovanú pre Asociáciu zamestnávateľských zväzov a združení SR. V predmetnej analýze UK hľadala odpoveď na otázku, či je zamestnávateľ oprávnený vyžadovať od zamestnanca preukázanie sa testom na COVID-19 pri vstupe na pracovisko. Vo svojej analýze UK dospela k záveru, že takéto právo zamestnávateľovi patrí.

Bližšie odôvodnenie tohto právneho záveru možno nájsť v danej analýze dostupnej na webovej stránke UK (pozri tento odkaz:

https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Aktuality/2020/Stanovisko_Praf_UK_-_preukazovanie_negativneho_testu.pdf).

[1] Aktuálne je zákaz vychádzania predĺžený  do 14.11.2020, do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, a to na základe uznesenia vlády SR č. 704/2020 zo dňa 4.11.2020.