Ivana je dôležitou členkou nášho tímu, ktorá poskytuje potrebnú administratívnu podporu právnikom kancelárie, plní back office úlohy a pomáha pri riešení akýchkoľvek operatívnych požiadaviek našich klientov.