Silvia zabezpečuje celkový organizačný a administratívny chod našej kancelárie. Silvia je dôležitou členkou nášho tímu aj pokiaľ ide o oblasť vymáhania pohľadávok našich klientov a má na starosti tiež všetku elektronickú komunikáciu s jednotlivými súdmi, úradmi a inými štátnymi inštitúciami.