Hore

Blog

Legislatívne zmeny Exekučného poriadku – zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

Povinná registrácia konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri

Zmena legislatívy v oblasti AML

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR

Novela zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

Nový zákon o upomínacom konaní

Jednoduchá spoločnosť na akcie

Predĺženie lehoty na aktiváciu elektronických schránok

Elektronické schránky

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.