Služby

Služby

Na klientoch nám záleží

Našim klientom, včítane mnohých dcérskych spoločností významných zahraničných spoločností z oblasti chemického, strojárenského, automobilového a spotrebného priemyslu ako aj malým a stredným podnikateľom poskytujeme široký rozsah právnych služieb. Hlavným cieľom pri poskytovaní našich služieb je poskytnúť klientom komplexný a kvalitný právny servis, pričom absolútnu prioritu kladieme na odbornosť, efektívnosť, lojalitu, priateľský prístup a celkovú spokojnosť klienta.

Hlavná oblasť našej špecializácie zahŕňa obchodné právo a právo obchodných spoločností, pracovné právo, občianske právo a právo nehnuteľností. Špecializujeme sa však taktiež aj na oblasť práva duševného vlastníctva a bohaté skúsenosti máme aj so sporovou agendou a zastupovaním klientov pred súdnymi a inými štátnymi orgánmi. V poslednom čase sme sa začali vo väčšom rozsahu venovať aj u nás relatívne novej oblasti zdravotníckeho a medicínskeho práva a s tým spojenému zastupovaniu klientov.