office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Právo nehnuteľnosti

Právo nehnuteľnosti

Poskytovanie právnych služieb v oblasti nehnuteľností zahŕňa predovšetkým nasledovné činnosti:

  • pomoc investorom a iným klientom pri širokej škále právnych problémov v súvislosti s nehnuteľnosťami
  • právna pomoc v súvislosti s územným a stavebným konaním
  • právne poradenstvo v súvislosti s nadobúdaním, scudzovaním a zaťažovaním nehnuteľností
  • vykonávanie právnych auditov v súvislosti s možnými rizikami pri nadobúdaní nehnuteľností
  • vypracovanie príslušných zmluvných dokumentov v súvislosti s výstavbou nehnuteľností a so zriadením záložného práva
  • vypracovanie nájomných zmlúv vo vzťahu k pozemkom a nebytovým priestorom
  • vypracovanie a pripomienkovanie nájomných zmlúv ohľadom bytových ako aj nebytových priestorov
  • vysporiadanie právnych vzťahov k pozemkom a stavbám
  • zastupovanie v súdnych sporoch týkajúcich sa nehnuteľností