office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Právo duševného vlastníctva

Právo duševného vlastníctva

Poskytovanie právnych služieb v oblasti práva duševného vlastníctva zahŕňa:

  • registrácia národných ochranných známok a ochranných známok spoločenstva
  • zastupovanie klientov v konaniach pred Úradom priemyselného vlastníctva
  • právne poradenstvo v oblasti ochranných známok a nekalosúťažného konania
  • zastupovanie v súdnych sporoch týkajúcich sa práva duševného vlastníctva