office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Pracovné právo

Pracovné právo

V oblasti pracovného práva sa špecializujeme hlavne na nasledovné činnosti:

  • vypracovanie pracovných zmlúv a pracovných poriadkov
  • posudzovanie vzniku, zmeny a ukončenia pracovného pomeru
  • uzatváranie dokumentácie ohľadom ukončenia pracovného pomeru (dohoda o rozviazaní pracovného pomeru, príprava výpovedí)
  • posudzovanie vzťahov s odborovými organizáciami a zamestnaneckými radami
  • zastupovanie našich klientov na kolektívnom vyjednávaní s príslušnými odborovými orgánmi a odborovými organizáciami
  • zastupovanie našich klientov v pracovnoprávnych sporoch pred súdmi

« Späť