office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

Obchodné právo a právo obchodných spoločností

V rámci poskytovanie právnych služieb v oblasti obchodného práva zabezpečujeme predovšetkým nasledovný právny servis :

  • príprava základných dokumentov k založeniu obchodných spoločností a organizačných zložiek
  • príprava podkladov na získanie oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti
  • všeobecné právne poradenstvo v súvislosti s právom obchodných spoločností
  • vypracovanie právnych analýz v súvislosti s výkonom špecifickej podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky
  • vykonávanie zmien v obchodných spoločnostiach (obchodného mena, sídla spoločnosti, zmeny v osobách konateľov, prokuristov, schvaľovanie účtovných závierok, prevodu obchodného podielu, zvyšovanie/znižovanie základného imania)
  • vykonávanie a vypracovanie právnych auditov due diligence v súvislosti s nadobúdaním obchodných podielov v slovenských spoločnostiach
  • právne poradenstvo v oblasti akvizícií a fúzií
  • likvidácie obchodných spoločností
  • príprava obchodnoprávnych zmlúv a ich pripomienkovanie
  • zastupovanie v obchodnoprávnych súdnych a arbitrážnych sporoch