Náš tím

Náš tím

Sme tu pre Vás

Mgr. Margaréta Markechová

Partner
Margaréta sa špecializuje najmä na obchodné právo a zmluvné právo, osobitne na zmluvy o nájme nebytových priestorov. Margaréta v poslednom čase participovala na...
Read Profile

JUDr. Jana Markechová

Partner
Jana je zakladateľkou a partnerkou našej advokátskej kancelárie. Od roku 1994 do roku 1997 pracovala v poprednej advokátskej kancelárii DLA...
Read Profile

Mgr. Magdaléna Markechová

Partner
Hlavnou špecializáciou Magdalény je pracovné právo, právo nehnuteľností a korporátne právo. V rámci pracovného práva sa Magdaléna okrem všeobecnej pracovnoprávnej agendy...
Read Profile