office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Blog

MÁTE V PLÁNE UKONČIŤ ČINNOSŤ VAŠEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU? STIHNITE TO EŠTE PRED OKTÓBROM 2020.

Dovoľujeme si pripomenúť, že dňa 01.10.2020 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka (a to konkrétne zákon č. 390/2019 Z.z.), ktorá zásadným spôsobom zmení proces dobrovoľného zrušenia a likvidácie spoločností. Na rozdiel od súčasného právneho stavu budú od 01.10.2020 zaťažovať likvidátorov viaceré nové povinnosti a spoločnosti, ktoré majú v úmysle svoju činnosť ukončiť, budú...
Viac

Súpis majetku tvoriaci predmet dedičstva a jeho ocenenie

Pôvodný občiansky súdny poriadok, ktorý upravoval otázku súpisu majetku tvoriaceho predmet dedičstva, bol nahradený zákonom č. 161/2015 Z.z. Civilným mimosporovým poriadkom, ktorý nadobudol svoju účinnosť dňa 1.7.2016 (ďalej len „CMP“). Nové ustanovenia CMP v určitom rozsahu zmenili aj priebeh doterajšieho dedičského konania, pričom platí, že nová procesná úprava sa použije aj...
Viac

OCHRANA PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

Po uplynutí necelého mesiaca od účinnosti zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Zákon“) sa zákonodarca uzniesol na potrebe novelizácie Zákona, a to s cieľom ďalšej úpravy podmienok, ktoré...
Viac

PRVÁ POMOC PRE ZAMESTNANCOV A PODNIKATEĽOV (COVID-19)

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 6. apríla 2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a SZČO pri znižovaní dopadov koronavírusu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú od 6. apríla 2020 od 12:00 hod prijímať žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov,...
Viac

NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A INÉ LEGISLATÍVNE ZMENY

Za účelom zmiernenia negatívnych dôsledkov spôsobených z dôvodu šírenia nového koronavírusu schválila Národná rada SR dňa 02.04.2020 (i) novelu Zákonníka práce (ďalej len „ZP“) a niektorých iných zákonov (ďalej len „Novela“) a (ii) nový zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len...
Viac

NOVÝ ZÁKON PRIJATÝ V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

Národná rada SR dňa 25.03.2020 schválila zákon č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „Nový zákon“), ktorým zákonodarca s cieľom boja proti novému koronavírusu s účinnosťou od 27. marca 2020...
Viac
1 2 3 6