office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Blog

Blog

COVID-19: Stanovisko ombudsmanky k povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

Na základe uznesenia vlády SR č. 693/2020 zo dňa 28.10.2020 (zverejnené v Zbierke zákonov pod číslom 298/2020 Z.z.) bola obmedzená sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania, a to v období od 2.11.2020 do 8.11.2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa.[1] Z uvedeného zákazu sú stanovené výnimky, v prípade splnenia ktorých...
Viac

COVID-19: Celoplošné testovanie – nové povinnosti zamestnávateľov

Vzhľadom na celoplošné testovanie, ktoré sa bude konať cez víkend 31.10.2020 – 1.11.2020, si v stručnosti dovoľujeme informovať o nových povinnostiach, ktoré v tejto súvislosti platia pre zamestnávateľov, a to v zmysle vyhlášky č. 16/2020 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov...
Viac

Dodatočné dedičské konanie ohľadom novo objaveného majetku

V reálnom živote sa často vyskytujú prípady, že dedičia objavia ďalší nový majetok poručiteľa až po právoplatnom skončení dedičského konania, a to niekedy aj s odstupom mnohých rokov. V uvedenom prípade sú nám zo strany našich klientov ohľadom možnosti prejednania takéhoto novo objaveného majetku kladené mnohé otázky, ktoré by sme chceli v tomto článku bližšie objasniť,...
Viac

Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

V praxi často nastanú prípady, kedy sa človek niekedy i proti vlastnej vôli stane podielovým spoluvlastníkom spoločnej veci. Najčastejšie sa jedná o nehnuteľnosti, ktoré dostane darom alebo ich zdedí a  predmetné nehnuteľnosti tak vlastní aj s ostatnými spoluvlastníkmi. Nie je vylúčené, že sa podielovými spoluvlastníkmi stanú aj bývalí manželia, v prípade, že si v zákonnej lehote...
Viac
1 2 3 7