Blog

Blog

OBCHODNÉ PRÁVO: Zákaz reťazenia jednoosobových spoločností (alebo na čo nezabudnúť pri zakladaní s.r.o.)

Spomedzi rôznych právnych foriem podnikania si podnikatelia na Slovensku najčastejšie volia na výkon svojej činnosti spoločnosť s ručením obmedzeným. Robia tak z viacerých dôvodov, osobitne však z dôvodu obmedzeného ručenia spoločníkov za záväzky spoločnosti. Kým totiž spoločnosť prirodzene zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, spoločníci ručia za záväzky spoločnosti len...
Viac

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Dedenie zo závetu

Rozmýšľate nad spísaním závetu, len neviete ako na to? Či Vaše prípadné závetné myšlienky radšej odoženiete ako dotieravú muchu a poviete si, že sa radšej spoľahnete na regule zákona? Alebo by ste predsa len chceli vziať spravodlivosť do Vašich vlastných rúk a rozhodnúť, kto bude Vašim dedičom, čo presne a koľko z Vášho majetku dostane?...
Viac

PRACOVNÉ PRÁVO: Domácka práca, telepráca alebo príležitostný home office?

Vzhľadom na aktuálne rozšírené využívanie práce z domu riešia momentálne viacerí zamestnávatelia otázku, aké povinnosti sa na nich vo vzťahu k zamestnancom pracujúcich z domu aplikujú. Po preštudovaní príslušných ustanovení Zákonníka práce im častokrát nie je jasné, či v ich prípade ide o domácku prácu alebo teleprácu, čo tieto spôsoby výkonu práce so...
Viac

MEDICÍNSKE PRÁVO: Súdiť sa alebo nesúdiť?

V poslednom období sa na nás stále častejšie obracajú klienti, ktorí sa domnievajú, že v ich prípade alebo v prípade ich blízkych lekári zanedbali svoje povinnosti. Takéto pochybenie na strane lekárov má v mnohých prípadoch za následok poškodenie zdravia rôzneho charakteru a závažnosti. Bohužiaľ, neobvyklými nie sú ani prípady, kedy je zdravie pacienta poškodené natrvalo....
Viac

NEHNUTEĽNOSTI: Nesprávny zápis v katastri nehnuteľností

V rámci našej praxe sme sa stretli s viacerými prípadmi, kedy v minulosti došlo k nesprávnym zápisom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, príp. i k nesprávnemu prededeniu dedičstva po zosnulých predkoch. Takéto nesprávne zápisy v katastri, resp. zápisy odporujúce zákonu je možné „napraviť“, a to súdnou (príp. i mimosúdnou) cestou. Právny základom pre vyššie uvedené je ustanovenie § 70...
Viac
1 2 3 8