office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Mgr. Margaréta Markechová

Mgr. Margaréta Markechová

Partner

Contacts

+ 421 2 4464 5131/2
margareta.markechova@jmjlegal.sk

Margaréta sa špecializuje najmä na obchodné právo a zmluvné právo, osobitne na zmluvy o nájme nebytových priestorov. Margaréta v poslednom čase participovala na viacerých akvizičných projektoch našich klientov a poskytovala právne poradenstvo klientom z rôznych sektorov vrátane oblasti chemického, potravinárskeho a automobilového priemyslu, ako aj oblasti poľnohospodárstva a nehnuteľností.

Margaréta má taktiež bohaté skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v oblasti pracovného práva a dokáže promptne a dôsledne vyriešiť akékoľvek operatívne obchodné záležitosti našich klientov. V poslednom období sa špecializuje aj na oblasť medicínskeho a zdravotníckeho práva, najmä pokiaľ ide o odškodňovanie ujm spôsobených v dôsledku zdravotnej starostlivosti poskytnutej non lege artis.

Margaréta je členom Slovenskej advokátskej komory.

Vzdelanie:
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva
Univerzita v Turku (Fínsko), Fakulta práva

Jazyky:
anglický jazyk, nemecký jazyk

Pozrite si naše referencie