office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Mgr. Magdaléna Markechová

Mgr. Magdaléna Markechová

Partner

Contacts

+ 421 2 4464 5131/2
magdalena.markechova@jmjlegal.sk

Hlavnou špecializáciou Magdalény je obchodné, korporátne právo a právo nehnuteľností. Magdaléna sa podieľala na viacerých úspešných transakciách korporátneho charakteru našich klientov pôsobiacich v rôznych odvetviach vrátane strojárskeho, automobilového a chemického priemyslu. Magdaléna má rozsiahle skúsenosti aj v oblasti litigácie a mimosúdnych negociácií. Zameriava sa taktiež i na oblasť pracovného práva, v rámci ktorého sa okrem všeobecnej pracovnoprávnej agendy venuje aj otázkam súvisiacim s kolektívnymi pracovnoprávnymi vzťahmi. V rámci svojho pôsobenia sa Magdaléna pravidelne zúčastňuje na prípadoch týkajúcich sa náhrady škody a nemajetkovej ujmy z dôvodu nesprávneho (non lege artis) poskytnutia zdravotnej starostlivosti, v ktorých zastupuje poškodené strany tak v súdnom konaní ako aj v rámci mimosúdnych rokovaní.

Magdaléna je členom Slovenskej advokátskej komory.

Vzdelanie:
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva
Univerzita v Turku (Fínsko), Fakulta práva

Jazyky:
anglický jazyk, nemecký jazyk

Pozrite si naše referencie