office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

JUDr. Jana Markechová

JUDr. Jana Markechová

Partner

Contacts

+ 421 903 435 553
jana.markechova@jmjlegal.sk

Jana je zakladateľkou a partnerkou našej advokátskej kancelárie. Od roku 1994 do roku 1997 pracovala v poprednej advokátskej kancelárii DLA Piper Weiss-Tessbach a viac ako 9 rokov pracovala v renomovanej medzinárodnej právnickej firme FRESHFIELDS BRUCKHAUS DERINGER. Počas obdobia svojho pôsobenia v uvedených medzinárodných právnických firmách sa aktívne podieľala na významných projektoch v súvislosti s privatizáciou strategických a monopolných podnikov ako aj v súvislosti s transakciami reštrukturalizačného a korporátneho charakteru mnohých zahraničných investorov na Slovensku.

Počas svojej dlhoročnej profesionálnej kariéry sa Jana stala expertom na rôzne odvetvia práva zahŕňajúc predovšetkým obchodné právo a právo obchodných spoločností, pracovné právo, právo nehnuteľností, ako aj právo duševného vlastníctva. Jana má rozsiahle skúsenosti s prípravou transakčnej dokumentácie a prípravou právneho due diligence, ako aj s  vedením komplikovaných súdnych sporov. V súčasnosti sa Jana špecializuje na oblasť cezhraničného dedičského práva, v rámci ktorého poskytuje poradenstvo najmä zahraničným klientom v komplikovaných dedičských konaniach.

Jana je autorkou a spoluautorkou viacerých odborných publikácií, článkov a štúdií z oblasti pracovného, mediálneho a protimonopolného práva. Svoje praktické skúsenosti a odborné vedomosti prezentuje v rámci svojej prednáškovej činnosti na odborných domácich i zahraničných seminároch.

Jana je členom Slovenskej advokátskej komory.

V roku 2018 zastávala funkciu prezidentky Švajčiarsko-slovenskej obchodnej komory a predtým bola jej dlhoročnou viceprezidentkou.

Vzdelanie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Jazyky:
nemecký jazyk, anglický jazyk

 

Publikačná činnosť:

  • Pracovné právo v Európe, Vydavateľstvo Dr. Otto Schmidt Köln
  • Spracovávanie príspevkov pre odborný časopis IRIS- (Inštitút pre Európske mediálne právo EMR) k aktuálnemu stavu vývoja v oblasti audiovizuálnych médií
  • Participácia a vypracovanie štúdie „Definície mediálneho trhu – komparatívna právna analýza“ pre Európsku komisiu
  • Participácia a vypracovanie štúdie „Povolanie a právo na vzdelanie, Výkon advokátskeho povolania v budúcich krajinách EU“
  • Pracovné právo v Európe, 3. vydanie (2011), Vydavateľstvo Dr. Otto Schmidt Köln
Pozrite si naše referencie