office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Aktuality

LEGISLATÍVNE ZMENY PRIJATÉ V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

Dňa 25.03.2020 Národná rada SR schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení a niektoré ďalšie zákony (ďalej len „Zákon“). Tieto zmeny majú za cieľ v reakcii na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia ochorenia Covid-19 zlepšiť finančnú situáciu poberateľov nemocenského a ošetrovného a pomôcť čiastočne zmierniť negatívne...
Viac

Súhrn najzásadnejších opatrení prijatých v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

Núdzový stav Vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu, ktorý platí od 16.03.2020 od 6.00 hod. Tento stav, ktorý bol vyhlásený vo viacerých nemocniciach, má za následok nariadenie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti zdravotníckym zamestnancom nemocníc so súčasným zákazom uplatňovať právo na štrajk. S účinnosťou od 18.03.2020 vláda zároveň nariadila...
Viac

Viete, v ktorom štáte bude prebiehať Vaše dedičské konanie?

Kúpili ste si rodinný dom alebo byt v blízkosti Bratislavy a centrom Vášho životného záujmu sa stala Rakúska či Maďarská republika? Pre niektorých z Vás určite dobré a praktické riešenie a verím, že denno-denný život Vám už aj potvrdil správnosť Vášho rozhodnutia. Vaše deti majú tak príležitosť ľahko a prirodzene sa naučiť cudzí jazyk. Poniektorí z Vás...
Viac

Dedičská nespôsobilosť v zmysle slovenského dedičského práva

Podľa ustanovenia § 460 slovenského Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) sa dedičstvo nadobúda smrťou poručiteľa. Táto zásada však neplatí absolútne. Na to, aby dedič mohol dediť, musia byť splnené a preukázané nasledovné skutočnosti: (i) musí existovať dedičský titul a (ii) musí existovať dedičská spôsobilosť. Dedičskú spôsobilosť má každý subjekt, ktorý má spôsobilosť...
Viac

Čo musí vedieť každý zahraničný notár, ktorý rozhoduje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 650/2012 o slovenskom nehnuteľnom majetku

V prípade, že predmetom dedičstva nachádzajúceho sa na území Slovenskej republiky bude aj poľnohospodárska pôda, lesné pozemky alebo vinice nachádzajúce sa mimo zastavaného územia obce a na prejednanie tohto dedičstva bude príslušný zahraničný notár ako súdny komisár, nedá sa vylúčiť riziko, že rozhodnutie o dedičstve môže byť vydané v rozpore so slovenským  právnym poriadkom....
Viac

Novela protischránkového zákona

Dňa 01.09.2019 nadobudne (s výnimkou určitých ustanovení) účinnosť novela tzv. protischránkového zákona, t. j. zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“), ktorá je výsledkom viac ako dvojročnej aplikácie Zákona a kladie si za cieľ zohľadniť poznatky aplikačnej praxe zo...
Viac