Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 6. apríla 2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a SZČO pri znižovaní dopadov koronavírusu. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny budú od 6. apríla 2020 od 12:00 hod prijímať žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy 8. apríla 2020 budú môcť od 12:00 hod žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom príjmu a SZČO.

Pomoc je určená najmä:

  1. zamestnávateľom, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR;
  2. zamestnávateľom a SZČO, ktorí nemuseli zatvoriť prevádzky, avšak zaznamenali pokles tržieb v určenej výške a SZČO, ktorí nie sú zamestnávateľmi, ale museli zatvoriť svoje prevádzky.

Forma pomoci spočíva v poskytnutí príspevku na mzdu zamestnanca vo výške, ktorá sa líši v závislosti o ktorý typ podnikateľa v konkrétnom prípade ide, a to buď ako:

  • príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku, najviac vo výške 1.100 eur (zamestnávatelia uvedení v bode A),
  • príspevok na mzdu zamestnanca určený podľa poklesu tržieb (zamestnávatelia uvedení v bode B),
  • paušálny príspevok, ktorý sa určí podľa poklesu tržieb (SZČO, ktorí nie sú zamestnávateľmi, uvedení v bode B).

Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch (okrem prípadu SZČO, ktorí nie sú zamestnávateľmi) je však podmienkou poskytnutia príspevku udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

Na mesiac marec sú príspevky na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa uvedeného v bode B a paušálne príspevky pre SZČO uvedených v bode B určené nasledovne:

Pokles tržieb 10 % – 19,99 % → 90 eur

Pokles tržieb 20 % – 29,99 % → 150 eur

Pokles tržieb 30 % – 39,99 % → 210 eur

Pokles tržieb 40 % a viac       → 270 eur

Na mesiac apríl sú príspevky na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa uvedeného v bode B a paušálne príspevky pre SZČO uvedených v bode B určené nasledovne:

Pokles tržieb 20 % – 39,99 % → 180 eur

Pokles tržieb 40 % – 59,99 % → 300 eur

Pokles tržieb 60 % – 79,99 % → 420 eur

Pokles tržieb 80 % a viac       → 540 eur

Príspevok sa poskytuje od 13. marca 2020, teda od dňa rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR o uzatvorení alebo obmedzení prevádzok, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bude rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR zrušené.

Pokles tržieb možno vypočítať trojakým spôsobom:

  1. porovnáva sa tržba za vykazovaný mesiac s tržbou za rovnaký mesiac predchádzajúceho roka (napr. pre vykazované obdobie marec 2020 to bude marec 2019);
  2. porovnáva sa priemer tržby v roku 2019 (t. j. 1/12 tržieb za rok 2019) s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú v tomto prípade len tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť celý rok 2019;
  3. porovnáva sa tržba za február 2020 s tržbou za vykazovaný mesiac – oprávnení sú iba tí, ktorí vykonávali zárobkovú činnosť len časť roka 2019 a začali vykonávať zárobkovú činnosť najneskôr k 1.2.2020.

Poskytnutie príspevkov bude závisieť od splnenia určitých zákonných podmienok a bude sa preukazovať čestným vyhlásením príslušného žiadateľa.

V prípade otázok ohľadom poskytnutia príspevku vo Vašom konkrétnom prípade sme Vám radi k dispozícii.