Hore

Blog

Spätvzatie návrhu na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Vznik vecných bremien podľa slovenského práva

Započítanie v dedičskom práve

VÝPOVEDNÁ DOBA V PRACOVNOM PRÁVE

Notársky závet a jeho riziká

Vyjadrenie pre médiá

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v dedičskom konaní

Vyjadrenie pre médiá

OBCHODNÉ PRÁVO: Zákaz reťazenia jednoosobových spoločností (alebo na čo nezabudnúť pri zakladaní s.r.o.)

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Dedenie zo závetu

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.