Hore

Blog

Novela zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

Zmeny Obchodného zákonníka od 1 januára 2016

Povinnosť zamestnávateľa  zriadiť pracovnú zdravotnú službu

Povinnosť zamestnávateľa zriadiť vnútorný systém vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka

Nový zákon o ochrane osobných údajov

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.