Hore

Blog

DEDIČSKÉ PRÁVO: Čo musí vedieť každý zahraničný notár, ktorý rozhoduje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 650/2012 o slovenskom nehnuteľnom majetku

Novela protischránkového zákona

Legislatívne zmeny Exekučného poriadku – zákon o ukončení niektorých exekučných konaní

Povinná registrácia konečného užívateľa výhod v Obchodnom registri

Práva pacienta pri pochybení lekára – FAQ

Zmena legislatívy v oblasti AML

Získali sme ocenenie 2018 Corporate Intl Magazine Global Award

Legislatívne zmeny zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – GDPR

Novela zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.