Hore

Blog

OBCHODNÉ PRÁVO: Novela Obchodného zákonníka

OBCHODNÉ PRÁVO: MÁTE V PLÁNE UKONČIŤ ČINNOSŤ VAŠEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU?  STIHNITE TO EŠTE PRED OKTÓBROM 2020.

DEDIČSKÉ PRÁVO: Súpis majetku tvoriaci predmet dedičstva a jeho ocenenie

COVID-19: OCHRANA PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

COVID-19: PRVÁ POMOC PRE ZAMESTNANCOV A PODNIKATEĽOV (COVID-19)

COVID-19: NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A INÉ LEGISLATÍVNE ZMENY

COVID-19: NOVÝ ZÁKON PRIJATÝ V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

COVID-19: LEGISLATÍVNE ZMENY PRIJATÉ V SÚVISLOSTI  SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

COVID-19: Súhrn najzásadnejších opatrení prijatých  v súvislosti so šírením vírusu COVID-19

DEDIČSKÉ PRÁVO: Viete, v ktorom štáte bude prebiehať Vaše dedičské konanie?

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.