Hore

Blog

OBČIANSKE PRÁVO: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

DEDIČSKÉ PRÁVO: Posudzovanie platnosti závetu

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Právne následky smrti prevodcu (predávajúceho, darcu) na vkladové konanie v katastri nehnuteľnosti v svetle súdnych rozhodnutí

OBCHODNÉ PRÁVO: Novela Obchodného zákonníka

OBCHODNÉ PRÁVO: MÁTE V PLÁNE UKONČIŤ ČINNOSŤ VAŠEJ SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU?  STIHNITE TO EŠTE PRED OKTÓBROM 2020.

DEDIČSKÉ PRÁVO: Súpis majetku tvoriaci predmet dedičstva a jeho ocenenie

COVID-19: OCHRANA PODNIKATEĽOV V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

COVID-19: PRVÁ POMOC PRE ZAMESTNANCOV A PODNIKATEĽOV (COVID-19)

COVID-19: NOVELA ZÁKONNÍKA PRÁCE A INÉ LEGISLATÍVNE ZMENY

COVID-19: NOVÝ ZÁKON PRIJATÝ V SÚVISLOSTI SO ŠÍRENÍM OCHORENIA COVID-19

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.