Hore

Blog

NEHNUTEĽNOSTI: Nesprávny zápis v katastri nehnuteľností

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Informácie ohľadom darovania majetku

NEHNUTEĽNOSTI: Riziká spojené s nadobúdaním nehnuteľnosti alebo kto je pripravený, nie je prekvapený

MEDICÍNSKE PRÁVO: Súdny poplatok v sporoch týkajúcich sa poškodenia zdravia pacienta

COVID-19: Stanovisko ombudsmanky k povinnosti preukazovať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

COVID-19: Celoplošné testovanie – nové povinnosti zamestnávateľov

DEDIČSKÉ PRÁVO: Dodatočné dedičské konanie ohľadom novo objaveného majetku

OBČIANSKE PRÁVO: Zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva

DEDIČSKÉ PRÁVO: Posudzovanie platnosti závetu

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Právne následky smrti prevodcu (predávajúceho, darcu) na vkladové konanie v katastri nehnuteľnosti v svetle súdnych rozhodnutí

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.