Hore

Blog

Notársky závet a jeho riziká

Vyjadrenie pre médiá

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v dedičskom konaní

Vyjadrenie pre médiá

OBCHODNÉ PRÁVO: Zákaz reťazenia jednoosobových spoločností (alebo na čo nezabudnúť pri zakladaní s.r.o.)

DEDIČSKÉ A OBČIANSKE PRÁVO: Dedenie zo závetu

PRACOVNÉ PRÁVO: Domácka práca, telepráca alebo príležitostný home office?

MEDICÍNSKE PRÁVO: Súdiť sa alebo nesúdiť?

OBČIANSKE PRÁVO: Vyporiadanie BSM alebo posledná bodka za spolužitím manželov

NEHNUTEĽNOSTI: Nesprávny zápis v katastri nehnuteľností

KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu o naše právne služby nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom formulára.