„God is in the details“
Ludwig Mies van der Rohe

Príhovor

Dovoľte, aby som sa Vám touto cestou prihovorila a predstavila Vám našu advokátsku kanceláriu. Predtým ako som ju v roku 2006 založila, pôsobila som viac ako 12 rokov ako advokátka vo viacerých popredných medzinárodných advokátskych kanceláriách.

Počas môjho pôsobenia v nich som mala excelentnú a neopakovateľnú príležitosť aktívne participovať na významných zahraničných projektoch, pri ktorých som na dennej báze spolupracovala s vysoko kvalifikovanými zahraničnými advokátmi, a to všetko v časoch, keď v našej spoločnosti prebiehali prevratné ekonomické a spoločenské zmeny, ktoré so sebou po páde socialistického zriadenia priniesli od základu zmenu dovtedajšieho právneho systému.

V priebehu dvanástich mimoriadne činorodých a pracovne aktívnych rokov práce som mala možnosť získať množstvo skúsenosti, poznatkov, vedomostí ako i priateľov tak medzi domácimi ako aj zahraničnými kolegami. Avšak i napriek tejto excelentnej príležitosti a možnosti byť imanentnou súčasťou medzinárodnej právnickej asociácie, som celým srdcom túžila vybudovať  svoju vlastnú rodinnú právnickú firmu a začať tak ako prvá generácia s tradíciou rodinného podnikania.

Viac…

Viac o našom tíme

Blog

Prečítajte si všetky články
Sme členmi medzinárodných networkov združujúcich advokátov a daňových poradcov

 

 

 

Naša kancelária získala ocenenie spoločnosti Corporate INTL pre rok 2018 za najlepšiu právnickú firmu na Slovensku poskytujúcu špecializované právne poradenstvo v oblasti obchodného práva (Boutique Commercial Law firm of the Year in Slovakia).

 

 

Napíšte nám