office@jmjlegal.sk
+ 421 2 4464 5131

Mgr. Margaréta Markechová

Mgr. Margaréta Markechová

Advokátsky koncipient

Contacts

+ 421 2 4464 5131/2
margareta.markechova@jmjlegal.sk

Margaréta sa špecializuje najmä na obchodné právo a zmluvné právo, osobitne na
zmluvy o nájme nebytových priestorov. Ako súčasť tímu participovala na viacerých
akvizičných projektoch našich klientov a poskytovala právne poradenstvo klientom
z rôznych sektorov vrátane oblasti chemického, potravinárskeho a automobilového
priemyslu, ako aj oblasti poľnohospodárstva a nehnuteľností. Margaréta má taktiež
bohaté skúsenosti s poskytovaním právnych služieb v oblasti pracovného práva
a dokáže promptne a dôsledne vyriešiť akékoľvek operatívne obchodné záležitosti
našich klientov. Časť svojho štúdia strávila Margaréta vo Fínsku, vďaka ktorému
získala cenné znalosti ohľadom inštitútov medzinárodného práva ako aj rôznych
iných právnych poriadkov.

 

Vzdelanie:
Paneurópska vysoká škola v Bratislave, Fakulta práva
Univerzita v Turku (Fínsko), Fakulta práva

Jazyky:
anglický jazyk, nemecký jazyk